Skolai Vircavā 185!

Mēdz teikt, ka cilvēks, šajā pasaulē ienākot, ir kā balts audekls vai tīra papīra lapa. Un pirmie, kas palīdz to apgleznot, ir vecāki, ģimene. Tad talkā nāk skolotāji, klases biedri, draugi un kolēģi.
Skolā, tāpat kā pārējā dzīvē, iet visādi - ir gan saspringti, gan jautri brīži. Un, ja tā padomā... atskatoties pāri gadiem, mēs taču cenšamies atcerēties tieši tos jaukos un jautros, vai ne!? Es, jāatzīstas, nebiju pārāk cītīgs uz mācīšanos, vairāk "lidinājos mākoņos"(un nekas daudz tur nav mainījies), tomēr man patika iet uz skolu un būt savā klasē tieši tur valdošās saliedētības un sirsnības dēļ! Un vissirsnīgākais cilvēks klasē bija mūsu ilggadējā klases audzinātāja Erna Liepiņa, jeb, kā mēs viņu mēdzām saukt - Ernucītis.
Arī ar citiem skolotājiem mēs sapratāmies labi, un viņi centās, cik spēja, lai vienā otrā palaidnīgā prātā atstātu mācības un zinības, kas pavadīs cauri visai dzīvei. Paldies viņiem visiem un visām par to!
Un, lai arī angļu un krievu valoda  jālieto bieži un cilindra tilpuma aprēķināšanas formula un Pitagora teorēma ir noderējušas, tomēr visvairāk no skolas laikiem atmiņā palikušas ar mācībām mazāk saistāmas lietas. Diskotēkas, sporta dienas, ekskursijas, pasākumu organizēšana un klases vakari skolas kamīnzālē! ;)
Un teātra spēlēšana. Tā ir mana skolas laika un arī visu šo gadu neatņemama dzīves sastāvdaļa. Un par to liels paldies mūsu mīļajai režisorei Sarmītei Sustrupei! Es vairs nevaru pateikt, kurā pamatskolas klasē tas sākās, bet tas turpinās joprojām, un daži saka, ka sanākot tīri labi!
Pagājušogad es uz valsts svētkiem sarakstīju nelielu dzejoli un domāju, ka tas varētu šeit iederēties. Lai tas ir mans vēlējums Vircavas vidusskolai, tās lieliskajiem skolotājiem, skolēniem, absolventiem, maniem radiem, draugiem un visai Latvijai!
***
Mīļā zemīte,
Šajā brīdī Tev
Vārdus karstākos
Vēlos pasacīt!

Galvu augšā cel,
Godu godā liec,
Naidu zemē vel,
Domu gaismā tiec!

Viļņos šūpojies,
Zvaigznēs lūkojies,
Vējos spēlējies,
Torņos iezvanies!

Mirdzi, Dvēsele!
Skani, mana sirds!
Zaļo, Tēvzeme!
Audzi, mana cilts!

                                                                                                          Gunārs Stepiņš
                                                                                               Vircavas vidusskolas 2002. gada absolvents