Jelgavas novada pašvaldība ir uzsākusi Eiropas Ekonomikas zonas granta projekta “Kultūraugs”, Nr. EEZ/2022/2/18 īstenošanu.

Projekts apstiprināts atklātā konkursa „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” ietvaros.   

Projekta mērķis ir uzlabot piekļuvi profesionālajai laikmetīgajai mākslai un kultūrai bērniem un jauniešiem Jelgavas novada pašvaldībā, kā arī veicināt un palielināt viņu iesaistīšanos jaunu mākslas, kultūras norišu radīšanā. Mērķis tiks sasniegts, īstenojot mākslas darbnīcas un  meistarklases dažādu žanru profesionālo mākslinieku vadībā un pilnveidojot novada kultūras profesionāļu (vispārizglītojošo, profesionālās ievirzes skolu pedagogu, kultūras un jaunatnes darbinieku) spējas ar Latvijas un Norvēģijas dažādu jomu (māksla, psiholoģija, pedagoģija) ekspertu iesaisti.

Projekta ieviešanas laikā radošajās darbnīcās projekta partnera – biedrības SERDE – vadībā tiks izveidoti pieci jauni mūsdienu profesionālās kultūras produkti:

·         Literārs izdevums - brošūra, kas izveidota izglītojošās ekspedīcijas “Maizes stāsts” ietvaros;

·         Izrāde, kas izveidota Kopienas teātrī;

·         Animācijas filma, kuras pamatā ir mākslinieku, bērnu un jauniešu kopīgi veidots scenārijs, animācijas darbnīca;

·         Keramikas darbnīcā radīti mākslas darbi;

·         Rotaļlietas, kas radītas Rotaļlietu dizaina darbnīcā.

Visi iepriekšminētie produkti tiks veidoti profesionālu mākslinieku vadībā, tieši un nepastarpināti iesaistot mērķa grupu – bērnus un jauniešus no 12 līdz 18 gadiem.

Projekta ieviešanas laiks: 2022.gada 1.oktobris – 2023.gada 30.jūnijs.

Uzsaukuma video: https://failiem.lv/u/ptq6d4mqe#/view/245nx3em8  (3.versija).