VALSTS PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem

- Latviešu valodā 20.-24. februāris
- Matemātika 6.-10. marts

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem

- Dabaszinībās 20.-24. februāris
- Latviešu valodā 27. februāris - 3. marts
- Matemātikā 6.-10. marts


Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi (9. klasei)

Latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa – 2023. gada 29. maijā, mutvārdu daļa – 29.; 30. maijā.

Matemātikā (rakstiski, cetralizēti) - 2023. gada 6. jūnijā.

Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti angļu, vācu, franču) - rakstu daļa – 2023. gada 24.maijā, mutvārdu daļa – 24. ; 25. maijā

Starpdisciplinārs valsts pārbaudes darbs (rakstiski) – VISC plāno to organizēt kā diagnosticējošo darbu 24.-28.aprīlis .