Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora

projekts Nr. 2020-1-LV01-KA101-077185 “Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā”

Aprīļa pēdējā nedēļā skolas direktore Eva Fišere kopā ar 8 kolēģiem – citiem izglītības jomas vadītājiem no Jelgavas novada, apmeklēja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) skolu sektora projekta Nr.2020-1-LV01-KA101-077185 “Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā” kursus Portugālē, ko organizēja Intercultural Association Mobility Friends, Barcelos, Portugal.

Nedēļas laikā kursu dalībnieki papildināja zināšanas skolvadības jautājumos – līderības pamatprincipi un modeļi, komunikācijas prasmes un konfliktu risināšanas process, darbs ar personālu, vadības komandas darba efektivitātes uzlabošana, kā arī iepazinās ar Portugāles izglītības sistēmu un apmeklēja 3 dažādas izglītības iestādes- Colégio D. Pedro V, Escola Secundária Rocha Peixoto un Escola Secundária Alcaídes de Faria.

    Izglītoti pedagogi mūsu nākotnei” un  “Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā

Uzsākot šo mācību gadu no 6.septembra līdz 12.septembrim Vircavas vidusskolas Lielvircavas un Platones filiāles metodiķe Evija Rubīna un Lielvircavas filiāles skolotāja Zane Rudzīte piedalījās Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības skolas sektora mobilitātes projektā „Izglītoti pedagogi mūsu nākotnei”  (Nr.2019-1-LV01-KA101-060112)  01/08/2019 – 30/09/2021 un “Kvalitatīvas un pieejamas izglītības nodrošināšana Jelgavas novadā” (Nr. 2020-1-LV01-KA101-077185) 14/09/2020 – 13/12/2021.

Projekts notika Portugālē ar mērķi uzlabot izglītības saturu un vadības procesu. No Jelgavas novada pirmsskolas izglītības iestādēm un
pārvaldes projektā piedalījās astoņas personas.  Septiņas dienas dzīvojām Portugāles pilsētā Gamil – Barcelos, kas turpat blakus
okeānam. No 06.09.2021 - 10.09.2021 piedalījāmies kursos “Atbalstoša vide, ceļš uz panākumiem daudzveidīgā bērnībā”.
Papildus kursiem tika organizētas ekskursijas un varējām iepazīt vairākas Portugāles pilsētas ar to daudzveidīgo un krāsaino kultūru.


Erasmus+ “Izglītoti pedagogi mūsu nākotnei”