SKOLA   ĪSTENO:

  1. Pamatizglītības programmu
  2. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

STUNDU LAIKI

 1. stunda 8.20 - 9.00
 2. stunda9.10 - 9.50 
 3. stunda10.00 - 10.40 
 4. stunda11.00 - 11.40
 5.stunda12.10 - 12.50 
 6. stunda 13.00 - 13.40
 7. stunda 13.45 - 14.25
 8. stunda 14.30 - 15.10
  

Mācību gada un mācību semestra sākuma un beigu laiki

1.  semestris: 01.09.2022.–23.12.2022.

2. semestris:

  • 09.01.2023.–31.05.2023. (1.–8. klašu izglītojamajiem)
  • 09.01.2023.–14.06.2023. (9. klašu izglītojamajiem)


Brīvlaiki

Rudens brīvlaiks: 24.10.2022.–28.10.2022.

Ziemas brīvlaiks: 26.12.2022.–06.01.2023.

Pavasara brīvlaiks: 13.03.2023.–17.03.2023.

Papildu brīvdienas 1. klases izglītojamiem 2.semestrī