Vircavas vidusskolas interešu izglītības, sporta un citu ārpusstundu nodarbību grafiks 2022./2023.mācību gadā

 

Pirmdiena

Otrdiena 

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

 Biodejas

1.kl.

kultūras nams

13.00 - 14.00

T.Pavlovska

Tautiskās dejas

1.- 2.kl.

kultūras nams

12.10 - 12.50

A.Jaunsubrēna

A. Lāce  

Ansamblis

5.- 9.kl.

mūzikas kabinets

14.30 - 15.10

S.Meldere

 

Tautiskās dejas

1.- 2.kl.

kultūras nams

12.10 - 12.50

A.Jaunsubrēna

A. Lāce
Koris “Asni”

mūzikas kabinets

13.45 - 14.25

S.Meldere

Biodejas

3.kl.

kultūras nams

13.00 - 14.00

T.Pavlovska

 
 

Tautiskās dejas

3.- 4.kl.

tautas namā

13.00 - 13.40

A.Jaunsubrēna

A. Lāce

Vizuālā māksla

1. - 2.kl.

Vizuālās mākslas kabinets

13.00 – 14.00

A.Ivanova


 

Tautiskās dejas

3.- 4.kl.

tautas namā

13.00 - 13.40

A.Jaunsubrēna

A. Lāce  
 


 

Vizuālā māksla

3. - 8.kl.

Vizuālās mākslas kabinets

14.00 – 15.20

A.Ivanova


Ansamblis

5.- 9.kl.

mūzikas kabinets

13.45 - 14.25

S.Meldere
 

Biodejas

1.kl.

kultūras nams

13.00 - 14.00

T.Pavlovska

Volejbols

4.- 5.kl.

sporta halle

13.40 - 15.30

S. Lapiņa

S. Roziņa 


 

Volejbols

4.- 5.kl.

sporta halle

13.00 - 15.30

S. Lapiņa

S. Roziņa