Apstiprināts ar Vircavas pamatskolas direktores rīkojumu Nr.VIV/1-9/22/81

Vircavas pamatskolas Lielvircavas filiāles pirmsskolas grupu

DIENAS REŽĪMS

2022./2023. mācību gadā