VALSTS PĀRBAUDES DARBU GRAFIKS

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem

3. klases diagnosticējošie darbi notiks -

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem

Diagnosticējošie darbi notiek -


Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi (9. klasei)

Latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) - rakstu daļa – 2023. gada 16. maijā, mutvārdu daļa – 16., 17., 18. un 19. maijā.

Matemātikā (rakstiski) - 2023. gada 24. maijā.

Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) - rakstu daļa – 2023. gada 1. jūnijā, mutvārdu daļa – 1. un 2. jūnijā.

Starpdisciplinārs valsts pārbaudes darbs (rakstiski) – 2023. gada 6. jūnijā.