Metodiskie materiāli

viaa.gov.lv    metodiskie materiāli klašu audzinātājiem

Rokasgrāmata Constellation    Formālās un neformālās izglītības sasaiste

fondsjc.lv    Grāmata "Karjeras izglītības programma 1.–12. klasei

Profesiju puzles - IT speciālists, pavārs, ārste.

Iepazīsti 22 profesijas

Ieskats profesiju vēsturē un mūsdienu darbos - pilots, balerīna, ūdenslīdējs, dīdžejs, kinologs, diriģents, rakstniece, skursteņslauķis un citas. Materiālā iepazīstina ar konkrētās profesijas vēsturi un darbu mūsdienās.

Sākumskola, 1.-5.klasei

Iepazīsti mūzikas instrumentus

Videomateriāli, darba lapas, tiešsaistes spēles, kas palīdz iepazīt dažādus mūzikas instrumentus. Sākumskola, 1.-4.klasei

Dzīvei gatavs

Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir atbalsts skolotājiem un palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē, lai gūtu izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē.

dziveigatavs.lv

Rudens Ekskursijas

Rudens_ekskursijas_2022.pdf