MAIJA ANTĪPINA- pirmsskolas logopēde

LIENE BALODE- logopēde

JĀNIS BRENTE- vēstures, ekonomikas, politikas un tiesību skolotājs

INITA BUŠA- sākumskolas skolotāja, 2.a un 4.a klases audzinātāja

RITA ČEREPKO- pirmsskolas skolotāja

OLGA ČERKOVSKA- krievu valodas skolotāja

VALDA DZENE- sākumskolas skolotāja, 1.a un 7.a klases audzinātāja

LĪGA DZINTARA- bibliotekāre, mājturības un tehnoloģiju skolotāja, 11.klases audzinātāja

EVA FIŠERE- latviešu valodas un literatūras skolotāja

IVETA GRIBUSTE- pirmsskolas skolotāja

DITA GRIGORCEVIČA- latviešu valodas un literatūras skolotāja

ALLA GRIGORJEVA- sākumskolas un krievu valodas skolotāja, 2.klases audzinātāja

INGRĪDA GUŠČINA- pirmsskolas skolotāja

DACE IGAUNE- pirmsskolas skolotāja

ANITA JAUNSUBRĒNA- tautisko deju skolotāja

RAMONA JOMA- mūzikas skolotāja

JUDĪTE KODE- pirmsskolas skolotāja

INGUNA KOTOVIČA- latviešu valodas un literatūras skolotāja

SANDRA KRĒĶE- latviešu valodas un literatūras skolotāja, 4. klases audzinātāja

LIDIJA KUČINA- matemātikas skolotāja

ĀRIJA LĀCE- angļu valodas skolotāja, 12.klases audzinātāja

INTA LĀCE- pirmsskolas skolotāja

SIGITA LAPIŅA- sporta skolotāja

AURIKA LEMKINA- sākumskolas skolotāja, 3.a klases audzinātāja

ERNA LIEPIŅA- matemātikas skolotāja

SIGNE MELDERE- mūzikas skolotāja, 6.klases audzinātāja

 .