Vircavas skolas pārziņi, direktori

1836.-1851.  Nav zināms

1851.-1896. Jānis Veinbergs

1896.-1911. Kristaps Gothards

1911.-1927. Jānis Siliņš

1927.-1936. Osvalds Zīlīte

1936.-1936. Žanis Mārtiņš Dakstiņš

1937.-1940. Fricis Buks

1940.-1945. Mārtiņš Zeltiņš                

1945.-1947. Ludvigs Laurinovičs

1947.-1949. Diāna Smilga

1949.-1950. J.Sproģis

1950.-1953. Vasilijs Fadejevs     

1953.-1961. Vanda Kipere

1961.-1964. Jānis Gūtmanis

1964.-1966. Zaiga Mazkalniņa-Zviedre

1966.-1967. Velta Teseļska

1967.-1976. Jānis Skrupskis

1976.-1979. Guntis Ulmanis

1979.-1980. Tamāra Stasjuka

1980.-1984. Reinis Līcis

1984.-2016. Ināra Vīgante

No 2016.gada  Eva Fišere