Apstiprināts ar Vircavas pamatskolas direktores rīkojumu Nr.VIV/1-9/22/87

Vircavas pamatskolas Lielvircavas filiāles pirmsskolas grupu

Mēneša tēmas

2022./2023. m. g.