Diagnosticējošais darbs 2022./2023.m.g.  dabaszinībās 6. klasei

  • Lai piedāvātu mācīšanās atbalstu skolēnam, pārbaudītu skolēnu zināšanas un prasmes atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām, mācoties 6. klasē, skolēniem ir iespēja kārtot diagnosticējošos darbus. Šis nozīmīgais notikums mēdz būt izaicinājumiem pilns, tāpēc Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis ieskatu tajā, kad gaidāms un kam pievērst uzmanību!
  • Iepazīsties ar DABASZINĪBU diagnosticējošā darba programmu! https://www.visc.gov.lv/lv/media/19968/download?attachment
  • Mācoties 6. klasē, skolēniem jākārto 3 diagnosticējošie darbi: matemātikā, latviešu valodā un dabaszinātnēs.

Diagnosticējošais darbs 2022./2023.m.g.  latviešu valodā 6. klasei

  • Lai piedāvātu mācīšanās atbalstu skolēnam, pārbaudītu skolēnu zināšanas un prasmes atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām, mācoties 6. klasē, skolēniem ir iespēja kārtot diagnosticējošos darbus. Šis nozīmīgais notikums mēdz būt izaicinājumiem pilns, tāpēc Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis ieskatu tajā, kad gaidāms un kam pievērst uzmanību!
  • Mācoties 6. klasi, skolēniem jākārto 3 diagnosticējošie darbi: matemātikā, latviešu valodā un dabaszinātnēs.

Diagnosticējošais darbs 2022./2023.m.g.  matemātikā 6. klasei

Lai piedāvātu mācīšanās atbalstu skolēnam, pārbaudītu skolēnu zināšanas un prasmes atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām, mācoties 6. klasē, skolēniem ir iespēja kārtot diagnosticējošos darbus. Šis nozīmīgais notikums mēdz būt izaicinājumiem pilns, tāpēc Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis ieskatu tajā, kad gaidāms un kam pievērst uzmanību!

Iepazīsties ar MATEMĀTIKAS diagnosticējošā darba programmu!

Mācotiest 6. klasi, skolēniem jākārto 3 diagnosticējošie darbi: matemātikā, latviešu valodā un dabaszinātnēs.

Diagnosticējošais darbs 2022./2023.m.g.  matemātikā 3. klasei

  • Lai piedāvātu mācīšanās atbalstu skolēnam, pārbaudītu skolēnu zināšanas un prasmes atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām, mācoties 3. klasē, skolēniem ir iespēja kārtot diagnosticējošos darbus. Šis nozīmīgais notikums mēdz būt izaicinājumiem pilns, tāpēc  Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis ieskatu tajā, kad gaidāms un kam pievērst uzmanību!
  • Mācoties 3. klasē, skolēniem jākārto 2 diagnosticējošie darbi: matemātikā un latviešu valodā (arī mazākumtautību izglītības programmās).

Diagnosticējošais darbs 2022./2023.m.g.  latviešu valodā 3. klasei

  • Lai piedāvātu mācīšanās atbalstu skolēnam, pārbaudītu skolēnu zināšanas un prasmes atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām, mācoties 3. klasē, skolēniem ir iespēja kārtot diagnosticējošos darbus. Šis nozīmīgais notikums mēdz būt izaicinājumiem pilns, tāpēc Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis  ieskatu tajā, kad gaidāms un kam pievērst uzmanību!
  • Mācoties 3. klasē, skolēniem jākārto 2 diagnosticējošie darbi: matemātikā un latviešu valodā (arī mazākumtautību izglītības programmās).

Diagnosticējošā darba programma

22_23_dd_latv_val_3_klase_-3.pdf