NIID.lv karjeras izvēles testi

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) izstrādājusi jaunu karjeras pašizpētes rīku 9. - 12. klašu skolēniem “NIID.lv karjeras izvēles testi”. 

“NIID.lv karjeras izvēles testi” iekļauj četrus dažādus karjeras izvēles testus. 

Pirmais no tiem, Interešu laboratorija, sniedz iespēju novērtēt savu ieinteresētības līmeni dažādās profesionālajās jomās. Šāda analīze ir īpaši vērtīga gadījumos, kad ir pārdomas par mācību, studiju virziena izvēli. Intereses šajā laboratorijā raksturo jau apjausto un vēl iespējamo aizraušanos ar noteiktām aktivitātēm, patiku pret specifiskām tēmām, mācību un darba jomām.

Vērtību svērtuve sniedz iespēju noskaidrot, kuras darba vērtības dzīvē ir vissvarīgākās un kāda varētu būt piemērotākā darba vide. Savukārt, aizpildot testu Spēju detektors var iegūt kopskatu par to, kuras spējas ir vairāk izteiktas - lingvistiskās, loģiski matemātiskās, telpiskās, muzikālās, fiziski kinestētiskās, interpersonālās, intrapersonālās vai naturālistiskās. Iestrādātais Jaudas mērījumu detektors būs īpaši vērtīgs, lai noskaidrotu, kuras spējas ir uzskatāmas par lielāko resursu, jo detektora primārais mērķis ir palīdzēt apzināties savas stiprās un vājās puses vairākās sfērās.

Pēdējais no piedāvātajiem testiem - Karjeras iespēju diagnostikapiedāvā jauniešiem salīdzināt dažādas profesijas, apdomāt un novērtēt, cik lielā mērā katra no tām patīk. Testa rezultātā tiek iegūts personības raksturojums - noteikti vadošie personības tipi un tiem atbilstošas karjeras iespējas. Rīks ar izstrādātajiem testiem ir pieejams mājaslapā
https://testi.niid.lv/


Katru mēnesi Amerikas Savienotajās Valstīs Darba statistikas birojs apkopo informāciju par to, cik darbavietas valstī tiek radītas vai zaudētas. Tā kā birojam ir pieejami dati par jaunāko darba tirgu, tad tā darbinieki ir izveidojuši sarakstu ar 30 visstraujāk augošajām profesijām.

Turpini lasīt..

Jelgavas tehnikums pēc Covid pauzes piedāvā 7.-9. klašu skolēniem iesaistīties bezmaksas profesionālajos pulciņos "Izmēģini profesiju!".Interesentiem būs iespējas 2 mēnešu garumā 1 reizi nedēļā tehnikuma darbnīcās un laboratorijās "iemēģināt roku" izvēlētā profesijā. Lūdzu nodotiet informāciju saviem skolēniem. Pieteikšanās elektroniski, līdz 30.09. Katrā pulcinā būs 12 skolēni.

Papildus informācija