Projekta “Skolas soma” ietvaros Vircavas pamatskolas 5. un 6. klase 22. septembrī apmeklēja O. Vācieša un J. Akuratera muzejus Rīgā.

O. Vācieša muzejā skolēni gida pavadībā iepazina dzejnieka daiļradi, viņa pasaules uzskatus, izstaigāja kādreizējo dzejnieka dzīvokli, kurā ļoti interesantā veidā varēja uzzināt dažādus faktus par Ojāru Vācieti.

J.Akuratera muzejā skolēni tika iepazīstināti ar J. Akuratera dzīvi 20. gds. 1. pusē Rīgā, ar tā laika literātu savstarpējām attiecībām un to, kā izskatījās pirmskara Rīgas vidusslāņa māja un tās iekārtojums.

Dzejnieka A. Eipura vadībā tika organizēta nodarbība “Dzejo visa klase”, kuras gaitā skolēni sacerēja klases kopīgo dzejoli.

Iegūtās zināšanas skolēni tālāk izmantos literatūras stundās, jo gan 5., gan 6. klasei literatūra sākas ar dzejas apguvi. Skolēni, apgūstot O. Vācieša dzeju, noteikti to varēs saistīt ar muzejā iegūto informāciju.
Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” kopš 2018. gada rudens nodrošina skolēniem valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, mazinot sociālo nevienlīdzību un spēcinot lepnumu par savu valsti un tās cilvēkiem.

Programmas ietvaros skolēni iepazīst kultūras norises mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā, kas sniedz māksliniecisku baudījumu, raisa pārdomas par personīgi nozīmīgiem un sabiedriski aktuāliem jautājumiem, izklaidē un vienlaikus palīdz paplašināt redzesloku un apgūt mācību saturu. Veidota kā holistiska, starpdisciplināra programma, tā apvieno resursus un veicina sinerģiju kultūras un izglītības jomu darbībā.

Programma nostiprina sabiedrības izpratni par kultūras īpašo lomu personības attīstībā un 21. gadsimta zināšanu ekonomikā. Tā sniedz nozīmīgu ieguvumu kultūras nozarei, sekmējot jaunu kultūras produktu veidošanu bērnu un jauniešu auditorijai, paaugstinot radošo profesionāļu nodarbinātību, kā arī veidojot nākotnes auditoriju.

Plašāka informācijas par "Latvijas skolas soma" atrodama Latvijas Nacionālā kultūras centra mājas lapā:      https://www.lnkc.gov.lv/lv/latvijas-skolas-soma