Vircavas pamatskolas skolēnu ciemošanās pie vietējiem uzņēmējiem 2022. gada 2. septembris