Eva Fišere - direktore; e-pasts eva.fisere@jelgavasnovads.lv

Erna Liepiņa- direktores vietniece izglītības jomā

Inguna Kotoviča - direktores vietniece ārpusklases darbā

Evija Ragovska - direktores vietniece izglītības jomā, Platones filiāles vadītāja; e-pasts evija.ragovska@jelgavasnovads.lv

Valda Dzene - direktores vietniece izglītības jomā, Lielvircavas filiāles vadītāja; e-pasts valda.dzene@jelgavasnovads.lv

Zane Armona - pirmsskolas metodiķe


PIEŅEMŠANAS LAIKI:

Direktores Evas Fišeres pieņemšanas laiks:

Vircavas vidusskolā- otrdienās 8.00- 10.00, trešdienās 16.00-18.00

Platones filiālē- ceturtdienās 8.00-10.00

Lielvircavas filiālē- katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā 17.00- 18.00

Direktores vietnieces Valdas  Dzenes pieņemšanas laiks Lielvircavas filiālē:

katra mēneša otrajā  un ceturtajā otrdienā 15.30 – 17.30

facebook saite

 .