Administrācija

Eva Fišere - direktore

Erna Liepiņa - direktores vietniece izglītības jomā

Evija Ragovska - direktores vietniece Platones filiālē

Valda Dzene - direktores vietniece izglītības jomā Platones filiālē

Evija Rubīna - direktores vietniece Lielvircavas filiālē, pirmsskolas metodiķe

Zane Armona- pirmsskolas metodiķe

 

PIEŅEMŠANAS LAIKI:

Direktores Evas Fišeres pieņemšanas laiks:

Vircavas vidusskolā- otrdienās 16.00-18.00, trešdienās 8.00- 10.00

Platones filiālē- otrdienās 8.00-9.00

Lielvircavas filiālē- katra mēneša pirmajā un trešajā trešdienā 17.00- 18.00

Pārējā laikā lūgums iepriekš pieteikties- tālr.29486038, e-pasts eva.fisere@jelgavasnovads.lv