Administrācija

Eva Fišere - direktore

Erna Liepiņa - direktores vietniece izglītības jomā

Evija Ragovska - direktores vietniece Platones filiālē

Valda Dzene - direktores vietniece izglītības jomā Platones filiālē

Megija Rimša - direktores vietniece Lielvircavas filiālē, pirmsskolas metodiķe

Zane Armona- pirmsskolas metodiķe Vircavā un Platones filiālē

 

PIEŅEMŠANAS LAIKI:

Direktores Evas Fišeres pieņemšanas laiks:

Lūgums iepriekš pieteikties- tālr.29486038, e-pasts eva.fisere@jelgavasnovads.lv