Eva Fišere - direktore

Erna Liepiņa- direktores vietniece izglītības jomā

Inguna Kotoviča - direktores vietniece ārpusklases darbā

Evija Ragovska - direktores vietniece izglītības jomā, Platones filiāles vadītāja

Valda Dzene - direktores vietniece izglītības jomā, Lielvircavas filiāles vadītāja

Zane Armona - pirmsskolas metodiķe

 

PIEŅEMŠANAS LAIKI:

Direktores Evas Fišeres pieņemšanas laiks:

Vircavas vidusskolā- otrdienās 8.20- 10.00, trešdienās 15.00-18.00

Platones filiālē- pirmdienās 8.00-9.00

Lielvircavas filiālē- katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā 17.00- 18.00

Direktores vietnieces Valdas  Dzenes pieņemšanas laiks Lielvircavas filiālē:

Pirmdienās  15.30 – 17.00

Trešdienās  7.00 -9.00

facebook saite

 .