Nosaukums kods licences nr. un termiņš īstenošanas vieta
Pamatizglītības programma       21011111 V-4801  13.10.2020   Vircavas vidusskola; Platones filiāle
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma       31011011 V-1728  13.10.2020   Vircavas vidusskola
Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma       21011811   V-4804  13.10.2020   Vircavas vidusskola; Platones filiāle
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem       21015611 V-6472  13.10.2020   Vircavas vidusskola; Platones filiāle
Pirmsskolas izglītības programma       01011111 V-4797  Vircavas vidusskola; Platones filiāle; Lielvircavas filiāle
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem       01015611 V-8847  Vircavas vidusskola
facebook saite

 .