METODISKIE MATERIĀLI

viaa.gov.lv    metodiskie materiāli klašu audzinātājiem

fondsjc.lv    Grāmata "Karjeras izglītības programma 1.–12. klasei

dziveigatavs.lv   Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir atbalsts skolotājiem un palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē, lai gūtu izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē

Rudens_ekskursijas_2022.pdf