1. ZANE ARMONA- angļu valodas skolotāja, 5.klases audzinātāja
 2. MONTA BĒRZIŅA- sporta un deju skolotāja, 8.a klases audzinātāja
 3. SVETLANA BIETE- krievu valodas skolotāja
 4. JĀNIS BRENTE- vēstures, ekonomikas, politikas un tiesību skolotājs
 5. INITA BUŠA- sākumskolas skolotāja, 3.a klases audzinātāja
 6. VALDA DZENE- latviešu valodas un literatūras skolotāja, 4.a klases audzinātāja
 7. LĪGA DZINTARA- bibliotekāre, mājturības un tehnoloģiju skolotāja, 8.klases audzinātāja
 8. EVA FIŠERE- latviešu valodas un literatūras skolotāja
 9. DITA GRIGORCEVIČA- latviešu valodas un literatūras skolotāja, 7.a klases audzinātāja
 10. ALLA GRIGORJEVA- sākumskolas un krievu valodas skolotāja, 3.klases audzinātāja
 11. RAMONA JOMA- mūzikas skolotāja
 12. INGUNA KOTOVIČA- latviešu valodas un literatūras skolotāja
 13. MĀRA DZINTRA KOVĒRE- pagarinātās dienas grupas skolotāja
 14. INGA KRAUKLE- bibliotekāre, pagarinātās dienas grupas skolotāja
 15. SANDRA KRĒĶE- latviešu valodas un literatūras skolotāja, 10. klases audzinātāja
 16. LIDIJA KUČINA- matemātikas skolotāja
 17. BAIBA ĶESTERE- deju skolotāja
 18. ĀRIJA LĀCE- angļu valodas skolotāja, 9.klases audzinātāja
 19. SIGITA LAPIŅA- sporta skolotāja
 20. ERNA LIEPIŅA- matemātikas skolotāja
 21. SIGNE MELDERE- mūzikas skolotāja, 11.klases audzinātāja
 22. ILONA MELLUPA- vizuālās mākslas skolotāja
 23. ALESJA ŅIKITINA- matemātikas skolotāja, 6.klases audzinātāja
 24. NATAĻJA ŅIKITINA- angļu valodas skolotāja, 5.a klases audzinātāja
 25. ANETE OZOLA- mūzikas skolotāja
 26. TATJANA PAVLOVSKA- pagarinātās dienas grupas skolotāja
 27. SARMĪTE PAVOČKINA- sākumskolas un matemātikas skolotāja, 2.a klases audzinātāja
 28. VIKTORS POMARŅEVSKIS- fizikas skolotājs
 29. KRISTĪNE PRULE- bioloģijas, fizikas, ķīmijas skolotāja, 12.klases audzinātāja
 30. EVIJA RAGOVSKA- mājturības un tehnoloģiju skolotāja, 9.a klases audzinātāja
 31. INA RITUMA- sākumskolas, sociālo zinību un vides skolotāja, 4.klases audzinātāja
 32. SIGITA ROZIŅA- sporta skolotāja
 33. DAGNIJA SAMA- sākumskolas un vizuālās mākslas skolotāja, 1.klases audzinātāja
 34. OLGA SOROKA- krievu valodas skolotāja
 35. GUNTARS STRUPKA- mājturības un tehnoloģiju skolotājs, 7. klases audzinātājs
 36. SARMĪTE SUSTRUPE- teātra pulciņa skolotāja
 37. EVITA TIŠČENKOVA- sākumskolas skolotāja, 2. klases audzinātāja
 38. DITA VEĢE- vizuālās mākslas skolotāja
 39. GUNA VĪKSNA- bioloģijas, ģeogrāfijas, ķīmijas, sociālo zinību, dabaszinību un vides skolotāja, 6.a klases audzinātāja
 40. AGNESE ZENFA- sākumskolas skolotāja, 1.a klases audzinātāja
 41. INGA ZUDIĻINA- vēstures skolotāja
 42. DACE ZVIRGZDA-ZVIRGZDIŅA- ģeogrāfijas, dabaszinību un sociālo zinību skolotāja

facebook saite

 .