1. ZANE ARMONA- angļu valodas skolotāja, 7.klases audzinātāja
 2. MAIJA ANTĪPINA- pirmsskolas logopēde
 3. LIENE BALODE- logopēde
 4. AIJA BALTUŠKA- tautisko deju skolotāja
 5. INGA BORISOVA- pirmsskolas skolotāja
 6. OLGA ČERKOVSKA- krievu valodas skolotāja
 7. JĀNIS BRENTE- vēstures, ekonomikas, politikas un tiesību skolotājs
 8. INITA BUŠA- sākumskolas skolotāja, 1.a un 3.a klases audzinātāja
 9. EVA DINSBERGA- sporta skolotāja
 10. MAIJA DOROFEJEVA- pirmsskolas skolotāja
 11. VALDA DZENE- latviešu valodas un literatūras skolotāja, 6.a klases audzinātāja
 12. LĪGA DZINTARA- bibliotekāre, mājturības un tehnoloģiju skolotāja, 10.klases audzinātāja
 13. EVA FIŠERE- latviešu valodas un literatūras skolotāja
 14. IVETA GRIBUSTE- pirmsskolas skolotāja
 15. DITA GRIGORCEVIČA- latviešu valodas un literatūras skolotāja, 9.a klases audzinātāja
 16. ALLA GRIGORJEVA- sākumskolas un krievu valodas skolotāja, 1.klases audzinātāja
 17. AGIJA IVANOVA- vizuālās mākslas skolotāja
 18. LIENE JANAITE- pirmsskolas skolotāja
 19. RAMONA JOMA- mūzikas skolotāja
 20. INGUNA KOTOVIČA- latviešu valodas un literatūras skolotāja
 21. MĀRA DZINTRA KOVĒRE- pagarinātās dienas grupas skolotāja
 22. JUDĪTE KODE- pirmsskolas skolotāja
 23. INGA KRAUKLE- bibliotekāre
 24. SANDRA KRĒĶE- latviešu valodas un literatūras skolotāja, 12. klases audzinātāja
 25. LIDIJA KUČINA- matemātikas un fizikas skolotāja
 26. BAIBA ĶESTERE- tautisko deju skolotāja
 27. ĀRIJA LĀCE- angļu valodas skolotāja, 11.klases audzinātāja
 28. INTA LĀCE- pirmsskolas skolotāja
 29. AURIKA LEMKINA- sākumskolas skolotāja, 2.a klases audzinātāja
 30. ERNA LIEPIŅA- matemātikas skolotāja
 31. SIGNE MELDERE- mūzikas skolotāja, 5.klases audzinātāja
 32. ILONA MELLUPA- vizuālās mākslas skolotāja
 33. ALESJA ŅIKITINA- matemātikas skolotāja, 8.klases audzinātāja
 34. NATAĻJA ŅIKITINA- angļu valodas skolotāja, 7.a klases audzinātāja
 35. JĀNIS OZOLS- fizikas skolotājs
 36. TATJANA PAVLOVSKA- sociālā pedagoģe
 37. SARMĪTE PAVOČKINA- sākumskolas un matemātikas skolotāja, 4.a klases audzinātāja
 38. KRISTĪNE PRULE- bioloģijas, fizikas, ķīmijas skolotāja, 6.klases audzinātāja
 39. EVIJA RAGOVSKA- mājturības un tehnoloģiju skolotāja, 5.a klases audzinātāja
 40. INA RITUMA- sākumskolas, sociālo zinību un vides skolotāja, 2.klases audzinātāja
 41. INGUNA ROZENBILDE- pirmsskolas skolotāja
 42. SIGITA ROZIŅA- sporta skolotāja
 43. ZANE RUDZĪTE- pirmsskolas skolotāja
 44. DAGNIJA SAMA- sākumskolas un vizuālās mākslas skolotāja, 3.klases audzinātāja
 45. OLGA SOROKA- krievu valodas skolotāja
 46. ZENTA SOLODKA- speciālā pedagoģe
 47. GUNTARS STRUPKA- mājturības un tehnoloģiju skolotājs, 9. klases audzinātājs
 48. IVETA STUKINA- pirmsskolas skolotāja
 49. EVITA TIŠČENKOVA- sākumskolas skolotāja, 4. klases audzinātāja
 50. LĀSMA TROMPETE- pirmsskolas skolotāja
 51. GUNA VĪKSNA- bioloģijas, ģeogrāfijas, ķīmijas, sociālo zinību, dabaszinību un vides skolotāja, 8.a klases audzinātāja
 52. VITA ZAKSE- angļu valodas un mūzikas skolotāja
 53. INGA ZUDIĻINA- vēstures skolotāja
 54. DACE ZVIRGZDA-ZVIRGZDIŅA- ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja

facebook saite

 .