SKOLOTĀJI

VIRCAVA

INGA MILLERE -  sākumskolas skolotāja, 1. klases audzinātāja

ALLA GRIGORJEVA- sākumskolas un krievu valodas skolotāja, 2. klases un 5. klases audzinātāja

ELIZABETE AMĀLIJA GRIGORJEVA- sākumskolas skolotāja, 3. klases audzinātāja

LĪGA DZINTARA- bibliotekāre, dizaina un tehnoloģiju skolotāja, 4. klases audzinātāja

ALESJA ŅIKITINA- matemātikas skolotāja, 6. klases audzinātāja

SANDRA KRĒĶE- teātra mākslas, latviešu valodas un literatūras skolotāja, 7. klases audzinātāja

TATJANA PAVLOVSKA- sociālais pedagogs, 8. klases audzinātāja

SIGNE MELDERE- mūzikas skolotāja, speciālais pedagogs, 9.klases audzinātāja

KRISTĪNE PRULE- bioloģijas, fizikas, ķīmijas un inženierzinību skolotāja.

SIGITA LAPIŅA-VĀĶE- sporta skolotāja

SIGITA ROZIŅA- sporta skolotāja

LIENE BALODE- logopēde

ERNA LIEPIŅA- matemātikas skolotāja

NATAĻJA ŅIKITINA- angļu valodas skolotāja

KRISTĪNE OZOLNIECE- sociālo zinību skolotāja, karjeras konsultante

ROLANDS MELDERIS- vēstures skolotājs

ANDRIS DEIKO - dizains un tehnoloģijas

LARISA SAUKA - datorikas skolotāja

OLGA SOROKA- krievu valodas skolotāja

GUNA VĪKSNA- ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja

AGIJA IVANOVA- vizuālās mākslas skolotāja

ĀRIJA LĀCE- angļu valodas skolotāja

DAGNIJA SAMA- skolotāja palīgs

EVITA TIŠČENKOVA- sākumskolas skolotāja

ANITA JAUNSUBRĒNA- tautisko deju skolotāja

PLATONE

LIENE LEJNIECE- sākumskolas skolotāja

SARMĪTE PAVOČKINA- sākumskolas un matemātikas skolotāja, 3.a klases audzinātāja

VALDA DZENE- sākumskolas skolotāja, 4.a  klases audzinātāja

INITA BUŠA- sākumskolas skolotāja, 1.a klases audzinātāja

GUNA VĒJA - matemātikas skolotāja, 6.a klases audzinātāja

GUNA VĪKSNA- bioloģijas, ģeogrāfijas, ķīmijas, dabaszinību un inženierzinību skolotāja, 7.a klases audzinātāja

NATAĻJA ŅIKITINA- angļu valodas skolotāja, 8.a klases audzinātāja

EVIJA RAGOVSKA-  dizaina un tehnoloģiju skolotāja, 5.a un 9.a klases audzinātāja

OLGA ČERKOVSKA- krievu valodas skolotāja

DITA GRIGORCEVIČA- latviešu valodas un literatūras skolotāja

LIDIJA KUČINA-  fizikas skolotāja

ILONA MELLUPA- vizuālās mākslas skolotāja

JĀNIS BRENTE- vēstures skolotājs

RAMONA JOMA - UŠTUPA - mūzikas skolotāja

LARISA SAUKA - datorikas skolotāja

SIGITA LAPIŅA-VĀĶE- sporta skolotāja

PIRMSKOLA

VIRCAVA

ZANE ARMONA- pirmsskolas metodiķe

LIENE BALODE- logopēde

IRITA ROZE - pirmsskolas skolotāja

IVETA STUKINA- pirmsskolas skolotāja

INGUNA ROZENBILDE- pirmsskolas skolotāja

IVETA GRIBUSTE- pirmsskolas skolotāja

LĀSMA TROMPETE -  pirmsskolas skolotāja

RAMONA JOMA-UŠTUPA - mūzikas skolotāja

PLATONE

ZANE ARMONA- pirmsskolas metodiķe

LIENE BALODE- logopēde

DACE IGAUNE- pirmsskolas skolotāja

JUDĪTE KODE- pirmsskolas skolotāja

INTA LĀCE- pirmsskolas skolotāja

VITA ŽEIKARE- pirmsskolas mūzikas skolotāja

LIELVIRCAVA

MEGIJA RIMŠA - pirmsskolas metodiķe

KRISTĪNE ZIEMELE- pirmsskolas skolotāja

RITA ČEREPKO- pirmsskolas skolotāja

ZANE RUDZĪTE- pirmsskolas skolotāja

IEVA DRESMANE- pirmsskolas logopēde