1. ZANE ARMONA- angļu valodas skolotāja, 7.klases audzinātāja
 2. MAIJA ANTĪPINA- pirmsskolas logopēde
 3. LIENE BALODE- logopēde
 4. INGA BORISOVA- pirmsskolas skolotāja
 5. OLGA ČERKOVSKA- krievu valodas skolotāja
 6. JĀNIS BRENTE- vēstures, ekonomikas, politikas un tiesību skolotājs
 7. INITA BUŠA- sākumskolas skolotāja, 1.a un 3.a klases audzinātāja
 8. EVA DINSBERGA- sporta skolotāja
 9. VALDA DZENE- latviešu valodas un literatūras skolotāja, 6.a klases audzinātāja
 10. LĪGA DZINTARA- bibliotekāre, mājturības un tehnoloģiju skolotāja, 10.klases audzinātāja
 11. EVA FIŠERE- latviešu valodas un literatūras skolotāja
 12. IVETA GRIBUSTE- pirmsskolas skolotāja
 13. DITA GRIGORCEVIČA- latviešu valodas un literatūras skolotāja, 9.a klases audzinātāja
 14. ALLA GRIGORJEVA- sākumskolas un krievu valodas skolotāja, 1.klases audzinātāja
 15. AGIJA IVANOVA- vizuālās mākslas skolotāja
 16. LIENE JANAITE- pirmsskolas skolotāja
 17. RAMONA JOMA- mūzikas skolotāja
 18. INGUNA KOTOVIČA- latviešu valodas un literatūras skolotāja
 19. MĀRA DZINTRA KOVĒRE- pagarinātās dienas grupas skolotāja
 20. JUDĪTE KODE- pirmsskolas skolotāja
 21. INGA KRAUKLE- bibliotekāre
 22. SANDRA KRĒĶE- latviešu valodas un literatūras skolotāja, 12. klases audzinātāja
 23. LIDIJA KUČINA- matemātikas un fizikas skolotāja
 24. BAIBA ĶESTERE- tautisko deju skolotāja
 25. ĀRIJA LĀCE- angļu valodas skolotāja, 11.klases audzinātāja
 26. INTA LĀCE- pirmsskolas skolotāja
 27. AURIKA LEMKINA- sākumskolas skolotāja, 2.a klases audzinātāja
 28. ERNA LIEPIŅA- matemātikas skolotāja
 29. ANETE LĪBIETE-pirmsskolas skolotāja
 30. SIGNE MELDERE- mūzikas skolotāja, 5.klases audzinātāja
 31. ILONA MELLUPA- vizuālās mākslas skolotāja
 32. ALESJA ŅIKITINA- matemātikas skolotāja, 8.klases audzinātāja
 33. NATAĻJA ŅIKITINA- angļu valodas skolotāja, 7.a klases audzinātāja
 34. JĀNIS OZOLS- fizikas skolotājs
 35. TATJANA PAVLOVSKA- sociālā pedagoģe
 36. SARMĪTE PAVOČKINA- sākumskolas un matemātikas skolotāja, 4.a klases audzinātāja
 37. KRISTĪNE PRULE- bioloģijas, fizikas, ķīmijas skolotāja, 6.klases audzinātāja
 38. EVIJA RAGOVSKA- mājturības un tehnoloģiju skolotāja, 5.a klases audzinātāja
 39. INA RITUMA- sākumskolas, sociālo zinību un vides skolotāja, 2.klases audzinātāja
 40. INGUNA ROZENBILDE- pirmsskolas skolotāja
 41. SIGITA ROZIŅA- sporta skolotāja
 42. ZANE RUDZĪTE- pirmsskolas skolotāja
 43. DAGNIJA SAMA- sākumskolas un vizuālās mākslas skolotāja, 3.klases audzinātāja
 44. OLGA SOROKA- krievu valodas skolotāja
 45. ZENTA SOLODKA- speciālā pedagoģe
 46. GUNTARS STRUPKA- mājturības un tehnoloģiju skolotājs, 9. klases audzinātājs
 47. IVETA STUKINA- pirmsskolas skolotāja
 48. EVITA TIŠČENKOVA- sākumskolas skolotāja, 4. klases audzinātāja
 49. LĀSMA TROMPETE- pirmsskolas skolotāja
 50. GUNA VĪKSNA- bioloģijas, ģeogrāfijas, ķīmijas, sociālo zinību, dabaszinību un vides skolotāja, 8.a klases audzinātāja
 51. VITA ZAKSE- angļu valodas un mūzikas skolotāja
 52. KRISTĪNE ZIEMELE-pirmsskolas skolotāja
 53. INGA ZUDIĻINA- vēstures skolotāja
 54. DACE ZVIRGZDA-ZVIRGZDIŅA- ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja

facebook saite

 .