ZANE ARMONA- pirmsskolas metodiķe, angļu valodas skolotāja

LIENE BALODE- logopēde

JĀNIS BRENTE- vēstures, ekonomikas, politikas un tiesību skolotājs

INITA BUŠA- sākumskolas skolotāja, 3.a klases audzinātāja

RITA ČEREPKO- pirmsskolas skolotāja

OLGA ČERKOVSKA- krievu valodas skolotāja

IEVA DRESMANE- pirmsskolas logopēde

VALDA DZENE- sākumskolas skolotāja, 2.a un 8.a klases audzinātāja

LĪGA DZINTARA- bibliotekāre, mājturības, dizaina un tehnoloģiju skolotāja, 12.klases audzinātāja

EVA FIŠERE- latviešu valodas un literatūras skolotāja

IVETA GRIBUSTE- pirmsskolas skolotāja

DITA GRIGORCEVIČA- latviešu valodas un literatūras skolotāja

ALLA GRIGORJEVA- sākumskolas un krievu valodas skolotāja, 3.klases audzinātāja

INGRĪDA GUŠČINA- pirmsskolas skolotāja

AGIJA IVANOVA- vizuālās mākslas skolotāja

DACE IGAUNE- pirmsskolas skolotāja

ANITA JAUNSUBRĒNA- tautisko deju skolotāja

RAMONA JOMA- mūzikas skolotāja

JUDĪTE KODE- pirmsskolas skolotāja

SANDRA KRĒĶE- teātra mākslas, latviešu valodas un literatūras skolotāja, 5. klases audzinātāja

LIDIJA KUČINA- matemātikas un fizikas skolotāja

ĀRIJA LĀCE- angļu valodas skolotāja

INTA LĀCE- pirmsskolas skolotāja

SIGITA LAPIŅA- sporta skolotāja

AURIKA LEMKINA- sākumskolas skolotāja, 4.a klases audzinātāja

ERNA LIEPIŅA- matemātikas skolotāja

KRISTĪNE LINTIŅA- matemātikas skolotāja, 6.a klases audzinātāja

SIGNE MELDERE- mūzikas skolotāja, speciālais pedagogs, 7.klases audzinātāja

ROLANDS MELDERIS- vēstures skolotājs

ILONA MELLUPA- vizuālās mākslas skolotāja

INGA MILLERE- pirmsskolas skolotāja

UNA MOŠKANOVA- teātra pulciņa skolotāja

ALESJA ŅIKITINA- matemātikas skolotāja, 4. un 9.klases audzinātāja

NATAĻJA ŅIKITINA- angļu valodas skolotāja, 9.a klases audzinātāja

KRISTĪNE OZOLNIECE- sociālo zinību skolotāja, karjeras konsultante

TATJANA PAVLOVSKA- sociālais pedagogs, 6.klases audzinātāja

SARMĪTE PAVOČKINA- sākumskolas un matemātikas skolotāja, 1.a klases audzinātāja

KRISTĪNE PRULE- bioloģijas, fizikas, ķīmijas un inženierzinību skolotāja, 8.klases audzinātāja

EVIJA RAGOVSKA- mājturības, dizaina un tehnoloģiju skolotāja, 7.a klases audzinātāja

INGUNA ROZENBILDE- pirmsskolas skolotāja

SIGITA ROZIŅA- sporta skolotāja

ZANE RUDZĪTE- pirmsskolas skolotāja

DAGNIJA SAMA- sākumskolas skolotāja, 2.klases audzinātāja

AIGA SKRASTIŅA- ZOMMERE- sākumskolas skolotāja, 1.klases audzinātāja

OLGA SOROKA- krievu valodas skolotāja

GUNTARS STRUPKA- mājturības, dizaina un tehnoloģiju, informātikas, datorikas skolotājs

IVETA STUKINA- pirmsskolas skolotāja

EVITA TIŠČENKOVA- skolotāja palīgs, 6.b. klases audzinātāja

GUNA VĪKSNA- bioloģijas, ģeogrāfijas, ķīmijas, dabaszinību un inženierzinību skolotāja, 5.a klases audzinātāja

VITA ZAKSE- angļu valodas un mūzikas skolotāja

KRISTĪNE ZIEMELE- pirmsskolas skolotāja

ELIZABETE AMĀLIJA VANGALE- pirmsskolas skolotāja

DACE ZVIRGZDA-ZVIRGZDIŅA- ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja

VITA ŽEIKARE- pirmsskolas mūzikas skolotāja