Jelgavas un Ozolnieku novadu 

sākumskolas skolotāju metodiskās apvienības seminārs

Vircavas vidusskolā 6.decembrī
facebook saite

 .