11. novembris Lācplēša diena, skolas laukuma atklāšana

Pasākuma foto saņemti no SIA "KULK"