VIRCAVAS PAMATSKOLAS SKOLAS PADOME:

Priekšsēdētāja- Linda Zalāne, tālr.29754448, liepalinda@gmail.com

Skolas_padomes_sanaksmju_plans_2023_24.docx

Nolikums_Vircavas_vsk_2022_05.pdf