Skolotāju diena

                                                                                                                                                                                                                                             Norises laiks:  2023.gada oktobris

SKOLOTĀJU KOLEKTĪVS saka mīļu PALDIES par svētku sveicieniem, ziediem , smaidiem un pārsteigumiem, ko saņēma no skolēniem, viņu vecākiem un kolēģiem!