Projekta “Skolas soma” ietvaros Vircavas pamatskolas 5. un 6. klase 22. septembrī apmeklēja O. Vācieša un J. Akuratera muzejus Rīgā.

O. Vācieša muzejā skolēni gida pavadībā iepazina dzejnieka daiļradi, viņa pasaules uzskatus, izstaigāja kādreizējo dzejnieka dzīvokli, kurā ļoti interesantā veidā varēja uzzināt dažādus faktus par Ojāru Vācieti.

J.Akuratera muzejā skolēni tika iepazīstināti ar J. Akuratera dzīvi 20. gds. 1. pusē Rīgā, ar tā laika literātu savstarpējām attiecībām un to, kā izskatījās pirmskara Rīgas vidusslāņa māja un tās iekārtojums.

Dzejnieka A. Eipura vadībā tika organizēta nodarbība “Dzejo visa klase”, kuras gaitā skolēni sacerēja klases kopīgo dzejoli.