Dzejas lasījumi Vircavas pamatskolā

Dzejas nedēļas ietvaros, 15.septembrī, norisinājās dzejas lasījumi