Pasākumi Vircavas vidusskolā 2021./22.mācību gadā

Rudens fotosesija

Skolotāju dienas pasākums

Sporta diena

Dzejas taku veidošana
Zinību diena Vircavā 

MĒNESIS

DATUMS

PASĀKUMS

MĒRĶAUDITORIJA

ATBILDĪG 

3.

Skolas līnija

 

1.-12.kl.

administrācija

 

3.

Meistarklase projekta “Esi līderis” dalībniekiem plkst.10.30-12.00

9.-12.kl.

I.Rituma

 

6.

Iepazīšanās ar tautas mūzikas instrumentiem

1.-6.kl.

I.Kotoviča

 

7.

Pasaku rīts

pirmsskola,

1.-3.kl.

I.Kotoviča

12.

“Skolas somas” pasākums

 

7.-8.kl.

klašu audzinātāji

 

13.

Nacionālo bruņoto spēku nodarbība

 

9.-11.kl.

administrācija

 

14.

Pasaku rīts   

           

pirmsskola,

1.-3.kl.

I.Kotoviča

 

19.

Ziemassvētku sarīkojums

plkst.11

5-6 gadīgie,

1.-3.kl.

klašu audzinātāji

20.

Ziemassvētku pasākums

plkst.16

4.-5.kl.

klašu audzinātāji

21.

I semestra noslēguma pasākums

1.-12.kl.

administrācija

21.

Svētbrīdis Lielvircavas baznīcā

 

 

administrācija

21.

Ziemassvētku balle

plkst.18

 

6.-12.kl.

klašu audzinātāji

 

 

SKOLĒNU BRĪVLAIKS

 

NO 24.DECEMBRA LĪDZ 6.JANVĀRIM