Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  (Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

 
 
  • Projekta norises laika posms skolā: 2017. gada 1. septembris - 2020. gada 31. augusts
  • Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

 .