Apstiprināts

ar Vircavas vidusskolas direktores rīkojumu Nr.VIV/1-9/19/137

2019.gada 3.septembrī

Dienas ritms grupā “Spārītes”(5-6 g.gr.)

7.00-8.50 Bērnu sagaidīšana, gatavošanās dienas aktivitātēm, netieši vadīta bērnu brīvā rotaļdarbība, individuālais darbs
8.50- 9.00 Rīta vingrošana
9.00-9.20 Brokastis
9.20-9.30 Gatavošanās integrētajām nodarbībām
9.30-11.50 Rotaļnodarbība: Rīta aplis, mērķtiecīgi organizēta rotaļdarbība un netieši vadīta bērnu brīvā rotaļdarbība telpā un dabā;
Pastaiga, mācību ekskursijas, vērojumi, rotaļas, sporta spēles un kustību aktivitātes svaigā gaisā.
11.50-12.00 Gatavošanās pusdienām
12.00-12.20 Pusdienas
12.20-12.35 Gatavošanās dienas miegam, atpūtai
12.35- 15.00 Dienas miegs, atpūta
15.00-15.20 Celšanās, gatavošanās launagam
15.20-15.40 Launags
15.40-19.00 Mērķtiecīgi organizēta rotaļdarbība un bērnu brīva rotaļdarbība jomu centros telpā un dabā;
Rotaļas, kustību aktivitātes svaigā gaisā;
Individuālais darbs, sarunas ar vecākiem.
facebook saite

 .