Apstiprināts

ar Vircavas vidusskolas direktores rīkojumu Nr.VIV/1-9/19/137

2019.gada 3.septembrī

 

Dienas ritms grupā “Mārītes”(3-4 g.gr.)

7.00-8.20 Bērnu sagaidīšana, gatavošanās dienas aktivitātēm, netieši vadīta bērnu brīvā rotaļdarbība, individuālais darbs
8.20- 8.30 Rīta vingrošana
8.30-8.50 Brokastis
8.50.-9.00 Gatavošanās integrētajām nodarbībām
9.00-11.40 Rotaļnodarbība: Rīta aplis, mērķtiecīgi organizēta rotaļdarbība un netieši vadīta bērnu brīvā rotaļdarbība telpā un dabā;
Pastaiga, mācību ekskursijas, vērojumi, rotaļas, sporta spēles un kustību aktivitātes svaigā gaisā.
11.40-11.50 Gatavošanās pusdienām
11.50-12.10 Pusdienas
12.10-12.30 Gatavošanās dienas miegam, atpūtai
12.30- 15.00 Dienas miegs, atpūta
15.00-15.20 Celšanās, gatavošanās launagam
15.20-15.40 Launags
15.40-19.00 Mērķtiecīgi organizēta rotaļdarbība un bērnu brīva rotaļdarbība jomu centros telpā un dabā;
Rotaļas, kustību aktivitātes svaigā gaisā;
Individuālais darbs, sarunas ar vecākiem.

 

 


facebook saite

 .