Apstiprināts

ar Vircavas vidusskolas direktores rīkojumu Nr.VIV/1-9/19/137

2019.gada 3.septembrī

Dienas ritms grupā “Ežuki”(1,5-3 g.gr.)

7.00-8.30 Bērnu sagaidīšana, gatavošanās dienas aktivitātēm, netieši vadīta bērnu brīvā rotaļdarbība, individuālais darbs
8.30- 8.40 Rīta vingrošana
8.40-9.00 Brokastis
9.00-9.15 Gatavošanās integrētajām nodarbībām
9.15-11.10 Rotaļnodarbība: Rīta aplis, mērķtiecīgi organizēta rotaļdarbība un netieši vadīta bērnu brīvā rotaļdarbība telpā un dabā;
Pastaiga, mācību ekskursijas, vērojumi, rotaļas, sporta spēles un kustību aktivitātes svaigā gaisā.
11.10-11.30 Gatavošanās pusdienām
11.30-12.00 Pusdienas
12.00-12.15 Gatavošanās dienas miegam, atpūtai
12.15- 15.00 Dienas miegs, atpūta
15.00-15.30 Celšanās, gatavošanās launagam
15.30-15.50 Launags
15.50-19.00 Mērķtiecīgi organizēta rotaļdarbība un bērnu brīva rotaļdarbība jomu centros telpā un dabā;
Rotaļas, kustību aktivitātes svaigā gaisā;
Individuālais darbs, sarunas ar vecākiem.

facebook saite

 .