Interešu izglītības nodarbību grafiks pirmsskolas grupām

2018./2019.mācību gadam

pirmdiena otrdiena trešdiena ceturtdiena piektdiena
Tautiskās dejas 3-4.g.grupai
10.30-11.00
/A. Johansone/  
  Angļu valoda 5.g.grupai
10.20-10.50
/Z. Armona/  
  Tautiskās dejas 3-4.g.grupai
10.30-11.00 
/A. Johansone/
Tautiskās dejas 5-6.g.grupai
11.00-11.30 
/A. Johansone/
  Angļu valoda 6.g.grupai
10.50-11.20
/Z. Armona/  
  Tautiskās dejas 5-6.g.grupai
11.00-11.30
/A. Johansone/


Interešu izglītības, sporta un citu ārpusstundu nodarbību grafiks 

2018./2019.mācību gadam

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Tautiskās dejas

1.- 2.kl.

kultūras namā 12.30

B.Ķestere

Ansamblis

1.- 6.kl.

mūzikas kab.14.05

S.Meldere

Tautiskās dejas

1.- 2.kl.

kultūras namā 12.30

B.Ķestere

Teātra pulciņš

1.- 4.kl.

tautas namā 14.05

U.Moškanova

Peldētapmācība

5.kl.

LLU peldbaseinā 13.30

Tautiskās dejas

2.- 3.kl.

kultūras namā 13.10

B.Ķestere

Vides pulciņš

1.- 4.kl.

1.klases kab.14.00

I.Rituma

Tautiskās dejas

2.- 3.kl.

kultūras namā 13.10

B.Ķestere

Teātra pulciņš

8.- 12.kl.

tautas namā 15.00

U.Moškanova

 

 

Tautiskās dejas

3.- 4.kl.

kultūras namā 14.05

B.Ķestere

Vizuālās mākslas pulciņš 1.- 5.kl.

viz.m. kab.14.10

A.Ivanova

Tautiskās dejas

3.- 4.kl.

kultūras namā 14.05

B.Ķestere

Angļu val. diskusiju klubs *

4.- 6.kl. 14.05

Z.Armona

 

 

      Dabaszinību klubiņš *

5.-6.kl.

vēstures kab.14.15 

D.Zvirgzda-Zvirgzdiņa

Robotika*

4.- 6.kl.

informātikas kab.12.30

Ansamblis

7.- 12.kl.

mūzikas kab.14.50

S.Meldere

Dabaszinātņu laboratorija* 

8.-12.kl.

fizikas kab.14.15 

K.Prule

 

Koris “Asni”

mūzikas kab.14.50

S.Meldere

Programmēšana*

6.- 8.kl.

informātikas kab.14.15

Datorika*

4.kl.

inform.kab. 14.05

G.Strupka

Koris “Asni”

 

mūzikas kab.14.50

S.Meldere

 

Volejbols

2.- 12.kl.

sporta hallē 14.00

S. Roziņa

Volejbols

2.- 12.kl.

sporta hallē 14.00

S. Roziņa

Volejbols

2.- 12.kl.

sporta hallē 14.00

S. Roziņa

Volejbols

2.- 12.kl.

sporta hallē 14.00

S. Roziņa

*Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Nr.8.3.2.2/161/001 


 

facebook saite

 .