Interešu izglītības nodarbību grafiks pirmsskolas grupām

2017./2018.mācību gadam

pirmdiena otrdiena trešdiena ceturtdiena piektdiena
Tautiskās dejas 3-4.g.grupai 12.00-12.25 A. Johansone     Angļu valoda 5.g.grupai 10.30-10.50 Z. Armona     Tautiskās dejas 3-4.g.grupai 12.00-12.25 A. Johansone
Tautiskās dejas 5-6.g.grupai 12.00-12.25 A. Johansone   Angļu valoda 6.g.grupai 10.50-11.10 Z. Armona     Tautiskās dejas 5-6.g.grupai 12.00-12.25 A. Johansone


Interešu izglītības un sporta nodarbību grafiks 

2017./2018.mācību gadam

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

 

Vides pulciņš

1.- 4.kl.

4.klasē 14.00

I.Rituma

 

Ansamblis

1.- 4.kl.

mūzikas kab.14.05

S.Meldere

 

Tautiskās dejas

1.- 3.kl.

tautas namā 13.10

B.Ķestere

 

Koris “Asni”

7.- 12.kl.

mūzikas kab.14.45

S.Meldere

 

Tautiskās dejas

1.- 3.kl.

tautas namā 12.10

B.Ķestere

Teātra pulciņš

1.- 4.kl.

tautas namā 13.00

S.Sustrupe

 

Tautiskās dejas

4.- 5.kl.

tautas namā 14.00

B.Ķestere

 

Volejbols

2.- 12.kl.

sporta hallē 14.00

S. Roziņa

 

 

Tautiskās dejas

4.- 5.kl.

tautas namā 13.10

B.Ķestere

 

Teātra pulciņš

8.- 12.kl.

tautas namā 14.00

S.Sustrupe

 

 

Mūsdienu dejas

1.- 4.kl.

tautas namā 15.00

B.Ķestere

 

 

 

Mūsdienu dejas

5.- 9.kl.

tautas namā 14.30

B.Ķestere

Volejbols

2.- 12.kl.

sporta hallē 14.00

S. Roziņa

 

Ansamblis

7.- 12.kl.

mūzikas kab.14.05

S.Meldere

 

Volejbols

2.- 12.kl.

sporta hallē 14.00

S. Roziņa

 

 

Volejbols

2.- 12.kl.

sporta hallē 14.00

S. Roziņa

 

  

facebook saite

 .