APSTIPRINĀTS

ar Vircavas vidusskolas direktores

E.Fišeres  rīkojumu Nr. VIV/1-9/20/107

01.09.2020.

Vircavas vidusskolas

interešu izglītības, sporta un citu ārpusstundu nodarbību grafiks 2020./2021.mācību gadā

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Biodejas

1.-2..kl.

kultūras namā.12.15

T.Pavlovska

Biodejas

1.kl.

kultūras namā.12.30

T.Pavlovska

Ansamblis

1.- 6.kl.

mūzikas kab.14.00

S.Meldere

Koris “Asni”

mūzikas kab.14.50

S.Meldere

Ansamblis

7.- 12.kl.

mūzikas kab.14.05

S.Meldere

 

Tautiskās dejas

1.- 2.kl.

kultūras namā 12.15

A.Jaunsubrēna

Tautiskās dejas

1.- 4.kl.

kultūras namā 13.20

A.Jaunsubrēna

Koris “Asni”

mūzikas kab.14.45

S.Meldere

Volejbols

2.- 4.kl.

sporta hallē 14.00

S. Roziņa

Volejbols

2.-4.kl.

sporta hallē 14.00

S. Roziņa

Tautiskās dejas

3.- 4.kl.

kultūras namā 13.20

A.Jaunsubrēna

Ansamblis

1.- 6.kl.

mūzikas kab.13.20

S.Meldere

Teātra sports

2.kl.

kultūras namā 13.20

U.Moškanova

Volejbols

8.- 12.kl.

sporta hallē 16.30

S. Roziņa

 

 

Volejbols

2.- 4.kl.

sporta hallē 14.00

S. Roziņa

Vizuāli plastiskās mākslas pulciņš 1.- 5.kl.

viz.m. kab.14.30

A.Skrastiņa-Zommere

Teātra sports

5.kl.

kultūras namā 14.00

U.Moškanova

 

 

Volejbols

8.- 12.kl.

sporta hallē 16.30

S. Roziņa

Ansamblis

7.- 12.kl.

mūzikas kab.15.15

S.Meldere 

Vizuāli plastiskās mākslas pulciņš 

1.- 5.kl.

viz.m. kab.14.30

A.Skrastiņa-Zommere

 

 

 

 

Volejbols

2.- 4.kl.

sporta hallē 14.00

S. Roziņa

 

 

 

 

Volejbols

8.- 12.kl.

sporta hallē 16.30

S. Roziņa

 

 

 

 .