Apstiprināts

ar Vircavas vidusskolas direktores rīkojumu Nr.VIV/1-9/19/128

2019.gada 3.septembrī

 Vircavas vidusskolas

interešu izglītības, sporta un citu ārpusstundu nodarbību grafiks 2019./2020.mācību gadam

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Tautiskās dejas

1.- 2.kl.

kultūras namā 12.15

A.Jaunsubrēna

Robotika*

4.klase

informātikas kab.12.30

Uzņēmējdarbības pamati 5.-9.kl.

vēstures kab. 13.30

K.Ozolniece

 

Vizuālās mākslas pulciņš 1.- 5.kl.

viz.m. kab.14.10

R.Zvirbulis

Tautiskās dejas

3.- 5.kl.

kultūras namā 13.30

A.Jaunsubrēna

Robotika*

5.klase

informātikas kab.14.00

Ansamblis

1.- 6.kl.

mūzikas kab.13.20

S.Meldere

Datorika*

4.kl.

inform.kab. 14.05

G.Strupka

 

Jaunsargu pulciņš

4.- 12.kl.

vēstures kab.14.05

E.Lulbergs

Ansamblis

1.- 6.kl.

mūzikas kab.13.20

S.Meldere

Teātra pulciņš

4.kl.

tautas namā 14.15

U.Moškanova

Teātra pulciņš

1.kl.

tautas namā 14.15

U.Moškanova

 

Specializētā angļu val.*

angļu val. kab.

4.- 6.kl. 14.05

Z.Armona

Ansamblis

7.- 12.kl.

mūzikas kab.14.50

S.Meldere

Koris “Asni”

mūzikas kab.14.50

S.Meldere

Koris “Asni”

mūzikas kab.14.50

S.Meldere

 

Vides pulciņš

2.- 6.kl.

1.klases kab.14.05

I.Rituma

 

 

 

 

Volejbols

2.- 4.kl.

sporta hallē 13.30; 14.30, S. Roziņa

 

Volejbols

2.- 4.kl.

sporta hallē 13.30

S. Roziņa

Volejbols

2.- 4.kl.

sporta hallē 13.30

S. Roziņa

 

Volejbols

5.- 7.kl.

sporta hallē 16.30

S. Roziņa

 

Volejbols

5.- 7.kl.

sporta hallē 16.30

S. Roziņa

Volejbols

5.- 7.kl.

sporta hallē 15.00

S. Roziņa

Volejbols

5.- 7.kl.

sporta hallē 14.30

S. Roziņa

*nodarbības organizētas projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001     “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros

facebook saite

 .