VECĀKIEM PAR IESPĒJU SAŅEMT ATBALSTU ĒDINĀŠANĀ

Saskaņā ar 2020.gada 31.marta Jelgavas novada domes ārkārtas sēdes lēmumu, Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu, tajā skaitā, pirmsskolas izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuru ģimenes finansiāli ietekmējusi Covid - 19 vīrusa izraisītā krīze, tiks sniegts atbalsts ēdināšanai – pārtikas paka reizi nedēļā.

 

Lai saņemtu atbalstu bērni no tām ģimenēm, kuras skārusi Covid-19 izraisītā krīze, vecākiem (vai to likumiskajiem pārstāvjiem) ir jāaizpilda un jāiesniedz iesniegums (pielikumā) elektroniski (E-klases pastā sūtot direktorei Evai Fišerei vai uz direktores e-pastu eva.fisere@jelgavasnovads.lv no personīgā e-pasta) vai papīra formātā (iemest skolas pastkastītē).

Pēc saņemtā iesnieguma izglītības iestāde sazināsies ar vecāku par atbalsta sniegšanu izglītojamajam.

Pārtikas paka izglītojamajam tiks piešķirta tikai ārkārtējās situācijas laikā.

Par pārtikas paku piegādi un saņemšanu informēs izglītības iestāde.

Izglītības iestādes katru nedēļu līdz ceturtdienai aktualizēs pārtikas paku skaitu, ņemot vērā saņemtos vecāku iesniegumus.

 Veidlapa_edinasanas_iesniegumam.docx

01.04.2020.

AKTUĀLI- VECĀKIEM PAR IESPĒJU SAŅEMT ATBALSTU ĒDINĀŠANĀ

 

Jelgavas novada dome ārkārtas sēdē 8.aprīlī lēmusi par ēdināšanas atbalsta turpināšanu  pārtikas paku veidā. 

Lēmums nosaka, ka pašvaldība prioritāri atbalstīs daudzbērnu, trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes, kā arī  ģimenes, kuru finansiālie apstākļi COVID19 izraisītās krīzes periodā pamatoti pasliktinājušies, apdraudot iespēju bērniem nodrošināt ēdināšanu.

Turklāt atbalstu varēs saņemt  gan tie izglītojamie, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jelgavas novadā, bet, kuri mācās citas pašvaldības izglītības iestādē, gan tie, kas mācās novada izglītības iestādē, bet deklarēti citā pašvaldībā un no tās pusdienu atbalstu nesaņem.

 

Lai saņemtu atbalstu, ir jāaizpilda iesniegums (pielikumā) tiem vecākiem, kuriem atbalsts ir nepieciešams, un kuru bērniem atbalsts līdz šim nav piešķirts.

09.04.2020.
facebook saite

 .