VIRCAVAS VIDUSSKOLAS PLATONES FILIĀLES

MĀCĪBU PRIEKŠMETU STUNDU SARAKSTS

2018./2019.m.g. II.semestrim

Stundu_saraksts_2018_2019__2_semestris.rtf


facebook saite

 .