Vircavas vidusskolas Platones filiāles ārpusklases nodarbības

2019./2020.m.g.

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

 

Sports

5.- 9.kl.

14.40 – 15.15

E.Dinsberga

 

Kora grupa "Asni"


14.40 – 15.20

R.Joma

 

Koris

1.- 4.kl.

13.45 – 14.25

R.Joma

 

Sports 

1.-4.kl.

14.40 - 15.15

E.Dinsberga

 

Papīra plastika

1.-2.kl.

12.05 – 12.45

3.-4.kl.

12.55 – 13.35

A.Lemkina

 Koris

1.- 4.kl.

12.55 – 13.35

R.Joma


Vides pulciņš

4. - 6.kl.

12.55 – 14.25

G. Vīksna 

 


Angļu valodas

 diskusiju pulciņš

6. - 9.kl.

14.40 – 15.20

N.Ņikitina  


Ansamblis

1. -4.kl.


13.45 – 14.25

R. Joma

Vides pulciņš

7. - 9.kl.

13.45 – 15.20

G. Vīksna 


 Ansamblis

1. -4.kl.


13.45 – 14.25

R. Joma 

 Ansamblis

5. -9.kl.


14.40 – 15.20

R. Joma 

 

Vizuālā māksla

5.-9.kl.

13.45 - 14.25

14.40 - 15.20

I.Mellupa

 


Kora grupa "Asni"


14.40 – 15.20

R.Joma 

 

 

 Ansamblis

5. -9.kl.


14.40 – 15.20

R. Joma  
facebook saite

 .