Vircavas vidusskolas Platones filiāles ārpusklases nodarbības

2018./2019.m.g.

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

 

Tautiskās dejas

1.- 4.kl.

12.55 – 14.25

A. Baltuška

 

Tautiskās dejas

1.- 4.kl.

13.45 – 14.25

A. Baltuška

 

Sports

1.- 9.kl.

14.35 – 15.15

E. Dinsberga

 

 

 

Papīra plastika

1.-2.kl.

12.55 – 13.35

3.-4.kl.

13.45 – 14.25

S.Pavočkina

 

 

 

 

Vizuālā māksla

5.- 9.kl.

12.55 – 13.35

13.45 – 14.25

14.35 – 15.15

I. Mellupa

Sports

1.- 9.kl.

14.35 – 15.15

E. Dinsberga

 

Ansamblis,

kora grupa „Asni”

5.- 9.kl.

14.35 – 15.15

R. Joma

Vides pulciņš*

4. - 8.kl.

13.45 – 15.15

G. Vīksna

 

 

 

Robotika*

13.45 – 14.25

14.35 – 15.15

A.Zenfa

 

Ansamblis,

kora grupa „Asni”

5.- 9.kl.

14.35 – 15.15

R. Joma

 

 

 

 

Robotika

13.45 – 14.25

14.35 – 15.15

A.Zenfa

*Projekts "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Nr.8.3.2.2/161/001 

facebook saite

 .