Vircavas vidusskolas Platones filiāles

interešu izglītības nodarbību grafiks

2017./2018.mācību gadam

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

 

Vizuālā māksla

1.- 2.kl.

13.45 – 14.25

D. Veģe

 

Tautiskās dejas

1.- 4.kl.

13.45 – 15.15

M. Bērziņa

 

Sports

2.- 6.kl.

14.35 – 15.15

S. Lapiņa

 

 

Tautiskās dejas

1.- 4.kl.

13.45 – 15.15

M. Bērziņa

 

 

Papīra plastika

1.-2.kl.

12.55 – 13.35

S.Pavočkina

Vizuālā māksla

3.- 4.kl.

14.35 – 15.15

D. Veģe

Papīra plastika

5.-7.kl.

13.45 – 14.25

S.Pavočkina

Papīra plastika

3.- 4.kl.

13.45 – 14.25

S.Pavočkina

Vizuālā māksla

5.- 9.kl.

13.45 – 14.25

I. Mellupa

 

Sports

7.- 9.kl.

14.35 – 15.15

S. Lapiņa

 

 

Ansamblis,

kora grupa „Asni”

5.- 9.kl.

14.35 – 15.15

R. Joma

 

 

Ansamblis,

kora grupa „Asni”

5.- 9.kl.

14.35 – 15.15

R. Joma

 

Vizuālā māksla

5.- 9.kl.

14.35 – 15.15

I. Mellupa

 

Ansamblis

1.- 4.kl.

14.35 – 15.15

A. Ozola

 

 

 

 

 

Vides pulciņš

5.-8.kl.

13.45 – 15.15

G. Vīksna

 

facebook saite

 .