APSTIPRINĀTS

ar Vircavas vidusskolas direktores E.Fišeres  rīkojumu

  2019.gada 3.septembra rīkojumu Nr. VIV/1-9/19/127

 Vircavas vidusskolas Platones filiāles

ārpusklases  nodarbību  grafiks

2019./2020.m.g. 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sports

5.- 9.kl.

14.40 – 15.15

Eva  Dinsberga

Koris

1.-4.kl.

14.40-15.20

Ramona Joma

Koris

1.-4.kl.

13.45 – 14.25

Ramona  Joma

Sports

1.- 4.kl.

14.40 – 15.15

Eva  Dinsberga

Papīra plastika

1.kl.

12.55 – 13.35

Aurika   Lemkina

Ansamblis

1.-4.kl.

12.55 – 13.35

Ramona  Joma

 

*Vides  pulciņš

4.-6.kl.

12.55 – 14.25

Guna  Vīksna

 

*Angļu valodas diskusiju klubs

6.-9.kl.

14.40 – 15.20

Nataļja  Ņikitina

Ansamblis

1.-4.kl.

13.45-14.25

Ramona Joma

Vides  pulciņš

7.- 9.kl.

13.45 – 15.20

Guna  Vīksna

 

Kora grupa “Asni”

1.- 4.kl.

13.45 – 14.25

Ramona  Joma

*Datorika

4.kl.

Guntars  Strupka

Ansamblis

5.- 9.kl.

14.40 – 15.20

Ramona  Joma

Vizuālā māksla

4.- 9.kl.

13.45 – 14.25

14.40 – 15.20

Ilona  Mellupa

 

Kora grupa “Asni”

14.40-15.20

Ramona Joma

*Robotika

4.kl.

Ilgvars  Putāns

Biodejas

2.- 3.kl.

12.55 – 13.35

Tatjana  Pavlovska

Ansamblis

5.- 9.kl.

14.40 – 15.20

Ramona  Joma

 

 

Papīra plastika

3.-4.kl.

13.45 – 13.35

Aurika   Lemkina

*Dabaszinību klubiņš

13.45-14.25

Guna Vīksna

*Dabaszinātņu laboratorija 5.-9.kl.

13.45-15.20

Guna Vīksna

 

 *Ārpusstundu/aktivitāte projekta “Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai, projekta nr.-8.3.2.2/16/I/001” ietvaros

facebook saite

 .