Vircavas vidusskolas Platones filiāles ārpusklases nodarbību grafiks

2019./2020.m.g.

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

 

Sports

5.- 9.kl.

14.40 – 15.15

E.Dinsberga

 

Koris

1.- 4.kl.

14.40 – 15.20

R.Joma

 

Koris

1.- 4.kl.

13.45 – 14.25

R.Joma

 

Sports 

1.-4.kl.

14.40 - 15.15

E.Dinsberga

 

Papīra plastika

1.-2.kl.

12.55 – 13.35

3.-4.kl.

13.45 – 14.25

A.Lemkina

 Ansamblis

1.- 4.kl.

12.55 – 13.35

R.Joma


* Vides pulciņš

4. - 6.kl.

12.55 – 14.25

G. Vīksna 

 


*Angļu valodas

 diskusiju klubs

6. - 9.kl.

14.40 – 15.20

N.Ņikitina  


Ansamblis

1. -4.kl.


13.45 – 14.25

R. Joma

Vides pulciņš

7. - 9.kl.

13.45 – 15.20

G. Vīksna 


Kora grupa "Asni"

1. -4.kl.

13.45 – 14.25

R. Joma* Datorika

4.kl.

8.20 - 9.00

G.Strupka

 

Ansamblis

5. -9.kl.

14.40 – 15.20

R. Joma 

 

Vizuālā māksla

5.-9.kl.

13.45 - 14.25

14.40 - 15.20

I.Mellupa

 


Kora grupa "Asni"


14.40 – 15.20

R.Joma 

* Robotika 

4.kl.

10.00 - 12.00

I.Putāns 

Tautas dejas

1.- 4.kl. 

12.05 - 14.00

L.Lapšina

 Ansamblis

5. - 9.kl.

14.40 – 15.20

R. Joma  


  * Dabaszinību klubiņš


5.- 6.kl.

13.45 - 14.25

G.Vīksna 
* Dabaszinātņu laboratorija

5.-9.kl.

13.45 - 15.20

G.Vīksna  
 

* Ārpusstundu pasākums/aktivitāte projekta " Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, projekta numurs- 8.3.2.2/16/I/001" ietvaros

facebook saite

 .