APSTIPRINĀTS

ar Vircavas vidusskolas direktores

E.Fišeres  rīkojumu Nr. VIV/1-9/20/107

01.09.2020.

Vircavas vidusskolas Platones filiāles

Interešu izglītības  nodarbību  grafiks

2020./2021.m.g.

 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Vides  pulciņš

7.-9.kl.

13.45 – 15.20

Guna  Vīksna

Koris

1.kl.

12.55-13.35

Ramona  Joma

 

Rokdarbi

1.-2.kl.-12.55 – 13.35

3.-4.kl.-13.45 – 14.25

Aurika   Lemkina

Biodejas

1.-2.kl.

12.05-13.35

Tatjana Pavlovska

Vides  pulciņš

5.-6.kl.

13.45 – 14.25

Guna  Vīksna

 

Robotika

4.kl.

12.05-13.35

Aurika Lemkina

 

Ansamblis

1.-4.kl.

13.45-14.25

Ramona Joma

Ansamblis

1.-4.kl.

13.45-14.25

Ramona Joma


Vizuālā māksla

4.- 5.kl.

12.55 – 13.35

6.- 9.kl.

13.45 – 15.20

Ilona  Mellupa

 


Ansamblis (Asnu grupa)

5.- 9.kl.

14.40 – 15.20

Ramona Joma

 

Koris

2.-4.kl.

14.40-15.20

Ramona  Joma

Ansamblis (Asnu grupa)

5.- 9.kl.

14.40 – 15.20

Ramona  Joma

Koris

2.-4.kl.

14.40-15.20

Ramona  Joma

 

 

 

Sports

1.-6.kl.

14.40-15.20

Sigita Lapiņa

 

 

 

 

 

 .