Gudru ņēmu padomiņu

Šī mācību gada pirmā semestra laikā, 3.klases skolēni raženi darbojās, lai īstenotu brīnišķīgu ideju- gūt prieku darot un iepriecināt citus. Projekta darba ietvaros, cieši sadarbojoties ar skolēnu vecākiem, tika vārīts ābolu ievārījums pildīts burciņās, gatavotas etiķetes un izgreznoti vāciņi- viss gatavots dāvināšanai pagasta senioriem Ziemassvētkos. Un kā bez apsveikuma runas- tā lieliski izskanēja priekšnesuma “Ziemassvētki latvju sētā” laikā.

Taču lieliskākā sajūta bija gandarījums par paveikto, prieks visu pasākuma dalībnieku acīs un vēlme darīt, darīt, darīt!

Paldies maniem skolēniem, viņu vecākiem un visiem atbalstītājiem- skolai, Vircavas tautas nama vadītājai Vigitai, “Kamenīšu” vadītājai Antrai, skolotājai Sarmītei par lugas scenāriju un skolotājai Signei par dziedātprieku.

Cieņā, skolotāja Alla.

facebook saite

 .