VIRCAVAS VIDUSSKOLAS MĒNEŠRAKSTS (2017 novembris)

Novembrī, valsts svētku mēnesī, esam daudz jauna uzzinājuši, iemācījušies un godam apliecinājuši cieņu un mīlestību savai zemītei. Skolas ietvaros visas klases piedalījās erudītu konkursos: 1.-4.klases par Latvijas etnogrāfiskajiem novadiem “Dižens manis novadiņš”, 5.-6.klases par tuvākās apkārtnes vēsturi, kultūru un ģeogrāfiju “Es- vircavnieks”, 7.-9.klases par vēsturiskiem un pilsoniskiem faktiem “Ko tu zini par Latviju?”, bet 10.-11.klases par nozīmīgiem Latvijas brīvības cīņu un kultūrvēstures notikumiem un personībām “Esi erudīts!”. Līdztekus skolas pasākumiem mums bija lieliska iespēja tikties ar folkloras un seno cīņu kopu “Vilkači”, kas dziedāja karavīru dziesmas, iepazīstināja ar latviešu karavīru vēsturi, senajiem ieročiem un mūzikas instrumentiem.

 Esam lepni par mūsu tautas deju kolektīvu un vecāko klašu dziedātāju sniegumu Vircavas pagasta svētku koncertā, kā arī par Jelgavas novada kora “Asni“ dalībniekiem, kas piedalījās koncertā Šķibes pamatskolā.  18.novembra rītā uzmanīgi vērojām Nacionālo bruņoto spēku parādi 11.novembra krastmalā, jo tur soļoja mūsu skolas jaunsargi- ļoti pārliecinoši un atbildīgi.

Turpinot izzināt mūsu valsts daudzveidīgās vērtības, 2.-4.klašu skolēniem bija iespēja apmeklēt Likteņdārzu, izzināt tā tapšanas vēsturi un apliecināt savu gatavošanos Latvijas simtgadei.  Vidusskolēni izglītojās finanšu izglītības un informācijas centrā “Naudas pasaule” Latvijas Bankā, kā arī piedalījās projekta “Esi līderis!” spēļu naktī “Uzsāc biznesu!” Kandavā.

Mūsu skola ir iesaistījusies vairākos nozīmīgos projektos, kuru ietvaros skolēniem tiek piedāvātas dažādas pilnveidošanās iespējas. ESF projekts “Slimību profilakse un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā” organizēja nodarbības par veselīgu uzturu 5.klasei un par reproduktīvo veselību 8.klasei, bet 3.klasei nodrošināja baseina apmeklējumu peldētapmācībai. Savukārt projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attītībai” ietvaros 6.klases skolēni iepazinās 3D modelēšanu tehniskajā laboratorijā, LLU notika nodarbības, lai palīdzētu skolēniem sagatavoties bioloģijas olimpiādei, bet 7.-8.klašu skolēniem bija iespēja vērot dažādus eksperimentus, pašiem izgatavot “gudro plastilīnu” un nosēdināt “kosmisko olu” Zinātkāres dienā. Jau otro mēnesi šajā projektā darbojas 3.-5.klašu angļu valodas klubiņš, kura dalībnieki viesojās Jelgavas Trīsvienības baznīcas tornī, lai papildinātu savas zināšanas par Jelgavu, klausoties gida stāstījumu angliski.

Tieši pirms Latvijas dzimšanas dienas Vidzemes kocertzālē Cēsīs saņēmām Draudzīgā aicinājuma fonda balvu Mazo Pūci nominācijā “izaugsme angļu valodā”. Paldies skolotājai Ārijai un mūsu 2017.gada absolventiem, kas sagādāja šo godu mūsu skolai!

Novadu 5.-6.klašu erudītu konkursā piedalījās 5 puiši no 5.klases, sagatavojot atraktīvu muzikālo priekšnesumu un nodemonstrējot labas zināšanas. Savukārt, Ģirtam Grigorjevam un Kristianam Jānim Valentinovičam bija iespēja aizraujošu nedēļu pavadīt Vācijā starptautiskā demokrātijas projektā.

Sporta jomā novembris bijis ļoti ražīgs- 3.vieta C grupai Jelgavas un Ozolnieku novadu orientēšanās sacensībās un ievērojami sasniegumi basketbolā: meitenēm 3.vieta C un A grupās, 2.vieta B grupā, bet zēniem 2.vieta C grupā un 1.vieta A grupā. Paldies sportistiem un viņu skolotājām!

facebook saite

 .