VIRCAVAS VIDUSSKOLAS MĒNEŠRAKSTS

           2017.gada decembris nebija dāsns ar sniegu, taču pasākumu un aktivitāšu skolā bija ļoti daudz. Bija iespēja apmeklēt vairākas izrādes- cirku un leļļu teātri pirmsskolas un sākumskolas bērniem, kā arī divas projekta “Latvijas skolas soma” izrādes- 1.-6.klašu skolēniem “Citroni un medus”, ko veidojis Rīgas cirks sadarbībā ar Igaunijas un Somijas māksliniekiem, un 8.-12.klasēm kultūras biedrības „Spektrs” koncertizrādi "Vārds un mūzika. Dada" par  vienu no savdabīgākajiem laikmetīgās mākslas virzieniem – dadaismu. Šajās izrādēs arī skatītāji varēja radoši izpausties un darboties līdzi.

      ESF projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attītībai” ietvaros 7.-8.klašu skolēni piedalījās Zinātniskā teātra laboratorium aizraujošu fizikas un ķīmijas eksperimentu izrādē.

       Karjeras atbalsta projekta aktivitātēs piedalījās visi skolēni- sākumskolai tika organizētas floristikas darbnīcas, 5.-9.klases teorētiski un praktiski apguva noformēšanas mākslas pamatus, bet vidusskolēni varēja radoši izpausties dizaina priekšmetu darbnīcā.

       Protams, piedalījāmies arī Jelgavas un Ozolnieku novadu pasākumos- angļu valodas konkursā- viktorīnā 5.-6.klasēm  un sporta sacensībās volejbolā, kur A grupā zēniem 2.vieta, meitenēm 1.vieta.

        Pateicoties Draudzīgā aicinājuma fonda apbalvojumam, mūs pamanīja mediji un piedāvāja veidot sižetu par skolu. Tā tapa LTV7 raidījuma “Izglītība un karjera” ietvaros veidots 7 minūšu sižets, kurā jaunieši stāsta par savu un skolas dzīvi, par izmantotajām iespējām un sasniegumiem. Paldies visiem, kas iesaistījās skolas vārda popularizēšanā!

        Adventa laikā sākām gatavoties Ziemassvētkiem- aizdedzām sveces vainagā, skolā saradās dažnedažādi sniegavīri, ienāca pašceptu piparkūku smarža, kā arī notika mēģinājumi koncertiem un klašu priekšnesumiem. 7.decembra vakarā aicinājām vecākus un bērnus uz individuālām sarunām ar skolotājiem un radošajām darbnīcām, kurās kopīgi veidojām rotājumus, dekorus un dāvanas no pērlītēm, korķa un svecēm.

          Ziemassvētku sarīkojumi tika organizēti klašu grupās. 4.-6.klases “pie eglītes” uzstājās paši, risināja mīklas un veica uzdevumus “kvestā”, arī izdejojās svētku diskotēkā. Pirmsskolas bērni no 5 gadu vecuma kopā ar 1.-3.klašu skolēniem un rūķiem bija sagatavojuši koncertuzvedumu vecākiem, iepazīstot ZIemassvētku tradīcijas, kā arī izpriecājās kopā ar atraktīvo ballītes vadītāju. Vecāko klašu skolēniem bija iespēja piedalīties Ziemassvētku ballē, ko ievadīja 12.klases priekšnesums- klātesošo apdziedāšana.

        Skolas deju kolektīvi un ansambļi uzstājās Vircavas pagasta senioriem, pirmsskolas bērni viņiem bija sagatavojuši apsveikumu kartiņas ar pašu rakstītiem sveicieniem, bet 3.klase- dāvanas- pašu gatavotus un iesaiņotus ābolu ievārījumus. Mazāki un lielāki dziedātāji sniedza ļoti emocionālu priekšnesumu Lielvircavas baznīcā, kur uz Ziemassvētku Svētbrīdi bija sanākuši gan Vircavas, gan Platones skolēni. 

        Pēdējā mācību dienā sveicām 52 izcilniekus- skolēnus ar augstiem mācību sasniegumiem. Priecājamies, ka trešajai daļa skolēnu vidējais vērtējums ir virs 7 ballēm. Visaugstākās vidējās atzīmes ir 5.klasei (6,86), 11.klasei (6,85) un 4.klasei (6,82). Lai nākamais mācību semestris ir tikpat bagāts ar labiem rezultātiem un sniedz gandarījumu mums visiem!

 

facebook saite

 .