Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju saistībā ar Covid 19 vīrusa iespējamās izplatības ierobežošanas pasākumiem,

mācības skolā

no 23.marta notiks attālināti

(skolēniem atrodoties mājās)

Sīkāka informācija tiks nosūtīta e-klasē vai citos saziņas līdzekļos. Neskaidrību gadījumos zvaniet vai sazinieties elektroniski ar klašu audzinātājiem!

 

pirmsskolas dežūrgrupu

apmeklē bērni, kuru vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērnu pieskatīšanu

(vecāki ir parakstījuši apliecinājumu, ka ģimene nav apmeklējusi Covid-19 skartās valstis un nav bijuši kontaktā ar saslimušajiem)

 

 

direktore Eva Fišere, 29486038, eva.fisere@jelgavasnovads.lv

vietniece Valda Dzene, 26675726, valda.dzene@jelgavasnovads.lv

vietniece Evija Ragovska, 26492194, evija.ragovska@jelgavasnovads.lv

 

facebook saite

 .